ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานตรุษจีนเยาวราช 2567 (ชมคลิป)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในงาน “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2567” ณ เวทีหลัก หน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ถนนเยาวราช เขตสัมพันพันธวงศ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการในพระราชดำริที่หลากหลายครอบคลุม เช่น ด้านการสาธารณสุข ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งยังทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษา ด้านการศึกษา ทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีและมีความสามารถในการศึกษา ทั้งยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในยามที่ประสบเหตุเภทภัยให้พ้นผ่านความยากลำบากไปได้ น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้นำมาซึ่งความปลื้มปีติของปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

 

เนื่องในโอกาสงาน “ตรุษจีนเยาวราช ประจำปีพุทธศักราช 2567” นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

“เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ประจำปี 2567 (ปีมังกร) ขออวยพรให้กับพี่น้องชาวจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป” นายชัชชาติกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

 

ในโอกาสนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิรัช เมฆสัมพันธ์ ผู้แทนประธานจัดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2567 นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกิจกรรม.